Individuele coaching

Individueel coachtraject
Uitgangspunt van de individuele trajecten is de wens van de cliënt om zich persoonlijk en/of professioneel te ontwikkelen.

Periodes van twijfel en niet-weten zijn vaak voorbodes van een nieuw revolutionair inzicht

Tijdens de intake besteed ik veel aandacht aan het goed formuleren van de coachvraag (Hoe kan ik…., wat wil ik… wie ben ik?)

In de daarop volgende gesprekken staat deze vraag centraal en wordt zo nodig bijgesteld. Samen met de cliënt probeer ik antwoord te vinden op die vraag en gaan we op zoek naar inzichten die het startpunt kunnen zijn van een gedragsverandering en een daarbij behorend plan van aanpak. Vervolgens bied ik hulp bij het daadwerkelijk uitvoeren van deze gedragsverandering door de voortgang te monitoren en te reflecteren op situaties die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de cliënt.
Tijdens de coachbijeenkomsten creëer ik ruimte voor het in alle rust beantwoorden van vragen, ook als de cliënt niet direct een antwoord heeft.
Ik luister zonder oordeel, volg met aandacht en houd een spiegel voor door regelmatig te benoemen wat mij opvalt, wat ik zie en hoor.  
Belangrijke waarden voor mij zijn autonomie, verantwoordelijkheid en persoonlijk leiderschap.

Op elk moment van ons bestaan hebben we beschikking over een enorm potentieel

Thema’s waarmee ik eerder met cliënten aan de slag ben gegaan zijn: het ontwikkelen van assertiviteit, hanteren van stress, aangeven van grenzen, balans vinden tussen ratio en gevoel en het maken van keuzes.