Intervisie

Intervisie
Het doel van intervisie is het ontwikkelen van  professionele vaardigheden door het gestructureerd bespreken van praktijksituaties/casuïstiek met collega’s. Intervisie bevordert de gezamenlijkheid en de collegialiteit en leidt tot inzicht in het eigen handelen.
Ik maak gebruik van de CREA-methode (Collectieve Reflectie en Eigen Actie).
Tijdens de intervisiebijeenkomsten bevragen de deelnemers elkaar over voor hen uitdagende situaties op de werkvloer. Ik moedig de deelnemers aan om open vragen te stellen, zonder oordeel. Ik draag er zorg voor dat de vragen niet alleen gaan over wat zichtbaar is, maar ook wat zich afspeelt in de denk-en gevoelswereld van de deelnemers.  Hierbij vind ik het belangrijk om een veilige ruimte te creëren waarin de deelnemers zich kwetsbaar durven op te stellen. Dit is een voorwaarde om goed en kritisch te kunnen reflecteren op het eigen handelen en met de verkregen inzichten daadwerkelijk aan de slag te gaan in de dagelijkse praktijk. Op deze wijze kan het professionele en soms ook persoonlijke functioneren verbeterd worden.

Bij intervisie staat het verkrijgen van zelfinzicht centraal en niet het vinden van een praktische oplossing

Meer informatie over de CREA-methode vindt u hier: CREA methode

Tot nu toe heb ik ervaring met het begeleiden van intervisie voor apothekers, farmaceutisch consulenten, docenten en studenten, maar andere doelgroepen zijn ook mogelijk. Een intervisiegroep bestaat uit collega’s die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied maar op verschillende werkplekken.