Kosten


Intervisietraject: 5 bijeenkomsten van 2 uur = € 400,00 incl. btw per deelnemer.


Individueel coachtraject: min. 5 – max. 10 gesprekken van 1 uur à  € 75,00 per gesprek incl. btw. De duur van het coachtraject wordt in overleg vastgesteld. Het intakegesprek is vrijblijvend en bedoeld als kennismaking en wederzijdse afstemming of en hoe we verder gaan.